جی اس بی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

*****************************************************       سفید صدفی      ***************************************************

سفید صدفی / ونگه

سفید صدفی / سفید

سفید صدفی / مشکی

سفید صدفی / لیون

 

سفید صدفی / سفید

سفید صدفی / مسی

سفید صدفی / طلایی

 

***************************************************** آنتیک طلایی ***************************************************

آنتیک طلایی / ونگه

آنتیک طلایی / سفید

آنتیک طلایی / مشکی

آنتیک طلایی / لیون

 

آنتیک طلایی / سفید

آنتیک طلایی / مسی

آنتیک طلایی/ طلایی

 

***************************************************** آنتیک ونگه ***************************************************

آنتیک ونگه/ ونگه

آنتیک ونگه / سفید

آنتیک ونگه / مشکی

آنتیک ونگه / لیون

 

آنتیک ونگه / سفید

آنتیک ونگه / مسی

آنتیک ونگه / طلایی