جی اس بی

مدل 162

✅ سرویس خواب دونفره 160   مدل 162

تخت خواب دو نفره عرض 160 با کفی تخت

میز آرایشی کنسولی عرض 120 همراه با قاب آینه و صندلی

پاتختی دو کشو

کمد سه درب دو کشو عرض 110

✅ سرویس خواب یکنفره 120 مدل 162

 

تخت خواب یکنفره عرض 120 با کفی تخت

میز آرایشی دراوری عرض 100 همراه با قاب آینه و صندلی

پاتختی دو کشو

کمد دو درب دو کشو عرض 90

✅ سرویس خواب یکنفره 90 مدل 162

تخت خواب یکنفره عرض 90 با کفی تخت

میز آرایشی دراوری عرض 70 همراه با قاب آینه و صندلی

پاتختی دو کشو

کمد دو درب دو کشو عرض 70

*************************************** امکان سفارش در رنگ بندی مختلف طبق کالیته رنگ ************************************